Call: (+84) 094 52 52 552 - 0985 001 789
08/12/2015
Published in Điểm đến

Mũi Né là tên một làng chài ở cực Nam và cũng là một điểm du lịch quen thuộc của những bạn mê phượt hay du lịch biển.