Call: (+84) 094 52 52 552 - 0985 001 789
NGŨ HÀNH SƠN - HỘI AN - BÀ NÀ - ĐẢO NGỌC, BÃI CÁT VÀNG  - CHỢ HÀN
Hành trình:NGŨ HÀNH SƠN - HỘI AN - BÀ NÀ – ĐẢO NGỌC, BÃI CÁT VÀNG - CHỢ HÀN
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Hình thức tour: Tour đoàn - Tour ghép đoàn
Giá: 3.950.000VND/kháchĐặt Tour


Hotline:
094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005
ĐÀ NẴNG - HỘI AN -NÚI THẦN TÀI - ĐẢO NGỌC , BÃI CÁT VÀNG - CITY TOUR - CHỢ HÀN
Hành trình: ĐÀ NẴNG - HỘI AN - ĐẢO NGỌC, BÃI CÁT VÀNG - CITY TOUR - CHỢ HÀN
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Hình thức tour: Tour đoàn - Tour ghép đoàn
Giá: 3.400.000 VND/kháchĐặt Tour


Hotline:
094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005
ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ – ĐẢO NGỌC , BÃI CÁT VÀNG –CITY TOUR – CHỢ HÀN
Hành trình: ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ - ĐẢO NGỌC, BÃI CÁT VÀNG - CITY TOUR - CHỢ HÀN
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Hình thức tour: Tour đoàn - Tour ghép đoàn
Giá: 3.400.000 VND/kháchĐặt Tour


Hotline:
094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005
KDL NÚI THẦN TÀI - ĐÀ NẴNG - TIỄN KHÁCH
Hành trình: KDL NÚI THẦN TÀI - ĐÀ NẴNG - TIỄN KHÁCH 
Thời gian: 1 ngày
Hình thức tour: Tour đoàn - Tour ghép đoàn
Giá: 650.000 VNĐ/kháchĐặt tour

Hotline:
094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005
ĐÀ NẴNG - ĐẢO NGỌC – BÃI CÁT VÀNG – ĐÀ NẴNG
Hành trình: ĐÀ NẴNG – ĐẢO NGỌC - BÃI CÁT VÀNG - ĐÀ NẴNG 
Thời gian: 1 ngày
Hình thức tour: Tour đoàn - Tour ghép đoàn
Giá: 750.000 VNĐ/kháchĐặt tour

Hotline:
094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005
ĐÀ NẴNG  - BÀ NÀ -  ĐÀ NẴNG
Hành trình: ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ - ĐÀ NẴNG 
Thời gian: 1 ngày
Hình thức tour: Tour đoàn - Tour ghép đoàn
Giá: 900.000 VNĐ/kháchĐặt tour

Hotline:
094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005
NGŨ HÀNH SƠN - HỘI AN - BÀ NÀ – HUẾ -  BÁN ĐẢO SƠN TRÀ
Hành trình:NGŨ HÀNH SƠN - HỘI AN - BÀ NÀ – HUẾ -  BÁN ĐẢO SƠN TRÀ 
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Hình thức tour: Tour đoàn - Tour ghép đoàn
Giá: 3.650.000VND/kháchĐặt Tour


Hotline:
094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005
ĐÀ NẴNG - NGŨ HÀNH SƠN - HỘI AN – ĐÀ NẴNG
Hành trình: ĐÀ NẴNG – NGŨ HÀNH SƠN - HỘI AN - ĐÀ NẴNG 
Thời gian: 1 ngày
Hình thức tour: Tour đoàn - Tour ghép đoàn
Giá: 550.000 VNĐ/kháchĐặt tour

Hotline:
094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005
NGŨ HÀNH SƠN - HỘI AN - BÀ NÀ - BÁN ĐẢO SƠN TRÀ - CÙ LAO CHÀM -  CHỢ HÀN
Hành trình: NGŨ HÀNH SƠN - HỘI AN - BÀ NÀ - BÁN ĐẢO SƠN TRÀ - CÙ LAO CHÀM - CHỢ HÀN
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Hình thức tour: Tour đoàn - Tour ghép đoàn
Giá: 3.650.000VND/kháchĐặt Tour


Hotline:
094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005
NGŨ HÀNH SƠN - HỘI AN - BÀ NÀ – HUẾ - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG -  BÁN ĐẢO SƠN TRÀ
Hành trình: NGŨ HÀNH SƠN - HỘI AN - BÀ NÀ – HUẾ - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG -  BÁN ĐẢO SƠN TRÀ 
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Phương tiện: Ô tô
Giá: 4.850.000 VND/kháchĐặt Tour

Hotline:
094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005
NGŨ HÀNH SƠN - HỘI AN - BÀ NÀ  -  BÁN ĐẢO SƠN TRÀ
Hành trình: NGŨ HÀNH SƠN - HỘI AN - BÀ NÀ - BÁN ĐẢO SƠN TRÀ
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Hình thức tour: Tour đoàn - Tour ghép đoàn
Giá: 2.700.000 VND/kháchĐặt Tour


Hotline:
094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005
ĐÀ NẴNG  - CÙ LAO CHÀM -  ĐÀ NẴNG
Hành trình: ĐÀ NẴNG – CÙ LAO CHÀM - ĐÀ NẴNG 
Thời gian: 1 ngày
Hình thức tour: Tour đoàn - Tour ghép đoàn
Giá: 550.000 VNĐ/kháchĐặt tour

Hotline:
094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005
ĐÀ LẠT - THIÊN ĐƯỜNG CỦA HOA VÀ TÌNH YÊU
Hành trình: ĐÀ LẠT - THIÊN ĐƯỜNG CỦA HOA VÀ TÌNH YÊU
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Phương tiện: Ô tô
Giá: Liên hệĐặt tourHotline:
094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005
HÀ NỘI - SAPA - HẠ LONG - YÊN TỬ
Hành trình: HÀ NỘI - SAPA - HẠ LONG - YÊN TỬ
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Phương tiện: Ô tô
Giá: Liên hệĐặt Tour


Hotline:
094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005
HÀ NỘI - SAPA - HẠ LONG- BÁI ĐÍNH - TRÀNG AN
Hành trình: HÀ NỘI - SA PA - HẠ LONG - BÁI ĐÍNH -  TRÀNG AN
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Phương tiện: Ô tô
Giá: Liên hệĐặt tour


Hotline:
094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005