Call: (+84) 094 52 52 552 - 0985 001 789
HẠ LONG - KỲ QUAN THẾ GIỚI
Lịch trình: HÀ NỘI – HẠ LONG TRÊN TÀU 4 * ROYAL PALACE CRUISE
Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Phương tiện: Ô tô/ Tàu du lịch 4*
Lưu trú: Tàu Royal Palace Cruise 4*
Ngày khởi hành: Hàng ngày

Giá: Liên hệĐặt tour


Hotline: 094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005
HẠ LONG - KỲ QUAN THẾ GIỚI
Lịch trình: HÀ NỘI – HẠ LONG TRÊN TÀU IMPERIAL LEGEND CRUISE
Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Phương tiện: Ô tô/ Tàu du lịch 3*
Lưu trú: Tàu Imperial Legend Cruise chuẩn 3*
Ngày khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

Giá: Liên hệĐặt tour


Hotline: 094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005
HẠ LONG - KỲ QUAN THẾ GIỚI
Lịch trình: HÀ NỘI – TUẦN CHÂU HẠ LONG - YÊN TỬ
Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Phương tiện: Ô tô
Lưu trú: Khách sạn 3*
Ngày khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
Giá: Liên hệĐặt tour

Hotline: 094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005
HẠ LONG - CÁT BÀ
Lịch trình: HÀ NỘI – HẠ LONG - CÁT BÀ SANDY BEACH RESORT
Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Phương tiện: Ô tô
Lưu trú: Cát Bà Sandy Beach Resort
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: Liên hệĐặt tour

Hotline: 094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005
HẠ LONG - KỲ QUAN THẾ GIỚI
Lịch trình: HÀ NỘI – TUẦN CHÂU HẠ LONG
Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Phương tiện: Ô tô
Lưu trú: Khách sạn 3*
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: Liên hệĐặt tour

Hotline: 094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005
SAPA - VẺ ĐẸP TIỀM ẨN
Lịch trình: HÀ NỘI – SAPA - LÀO CAI – HÀ NỘI
Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Phương tiện: Ô tô
Lưu trú: Khách sạn 3*
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: Liên hệĐặt tour

Hotline: 
094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005

MỘC CHÂU TREKKING - NGỦ BẢN
Lịch trình: HÀ NỘI – MAI CHÂU TREKKING – XE ĐẠP - NGỦ BẢN – HÀ NỘI
Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Phương tiện: Ô tô, xe đạp
Lưu trú: Nhà sàn homestay
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: Liên hệĐặt tour

Hotline: 
094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005

MỘC CHÂU - MÙA HOA CẢI
Lịch trình: HÀ NỘI – CAO NGUYÊN MỘC CHÂU – HÀ NỘI
Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Phương tiện: Ô tô
Lưu trú: Khách sạn/nhà sàn homestay
Ngày khởi hành: Thứ 7 hàng tuần
Giá: Liên hệĐặt tour


Hotline: 094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005