Call: (+84) 094 52 52 552 - 0985 001 789
ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN – BÀ NÀ
Hành trình: ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN – BÀ NÀ
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Hình thức tour: Tour đoàn - Tour ghép đoàn
Giá: 2.500.000 VND/kháchĐặt Tour

Hotline:
094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005
ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN – HUẾ
Hành trình: ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN – HUẾ
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Hình thức tour: Tour đoàn - Tour ghép đoàn
Giá: 2.100.000 VND/kháchĐặt Tour

Hotline:
094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005
ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN – BÀ NÀ
Hành trình: ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN – BÀ NÀ
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Hình thức tour: Tour đoàn - Tour ghép đoàn
Giá: 2.100.000 VND/kháchĐặt Tour

Hotline:
094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005