Call: (+84) 094 52 52 552 - 0985 001 789
NGŨ HÀNH SƠN - HỘI AN - BÀ NÀ – HUẾ - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG -  BÁN ĐẢO SƠN TRÀ
Hành trình: NGŨ HÀNH SƠN - HỘI AN - BÀ NÀ – HUẾ - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG -  BÁN ĐẢO SƠN TRÀ 
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Phương tiện: Ô tô
Giá: 4.850.000 VND/kháchĐặt Tour

Hotline:
094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005
ĐÀ NẴNG - NGŨ HÀNH SƠN - HỘI AN - BÀ NÀ – FESTIVAL HUẾ- ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG – ĐÀ NẴNG - TIỄN KHÁCH
Hành trình: ĐÀ NẴNG - NGŨ HÀNH SƠN - HỘI AN - BÀ NÀ – FESTIVAL HUẾ- ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG – ĐÀ NẴNG - TIỄN KHÁCH
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Phương tiện: Ô tô
Giá: Liên hệĐặt tour


Hotline:
094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005
ĐÀ NẴNG - NGŨ HÀNH SƠN - HỘI AN - BÀ NÀ – HUẾ- SƠN TRÀ - CHỢ HÀN
Hành trình: ĐÀ NẴNG - NGŨ HÀNH SƠN - HỘI AN - BÀ NÀ – HUẾ- SƠN TRÀ - CHỢ HÀN
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Hình thức tour: Tour đoàn - Tour ghép đoàn
Giá: 4.650.000 VND/kháchĐặt Tour


Hotline:
094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005
ĐÀ NẴNG - NGŨ HÀNH SƠN - HỘI AN - BÀ NÀ – HUẾ – ĐÀ NẴNG
Hành trình: ĐÀ NẴNG - NGŨ HÀNH SƠN - HỘI AN - BÀ NÀ – HUẾ – ĐÀ NẴNG 
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Hình thức tour: Tour đoàn - Tour ghép đoàn
Giá: 4.800.000VND/kháchĐặt Tour


Hotline:
094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005
ĐÀ NẴNG – HUẾ - NGŨ HÀNH SƠN - HỘI AN - BÀ NÀ - SƠN TRÀ - CHỢ HÀN
Hành trình: ĐÀ NẴNG – HUẾ - NGŨ HÀNH SƠN - HỘI AN - BÀ NÀ - SƠN TRÀ - CHỢ HÀN
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Hình thức tour: Tour đoàn - Tour ghép đoàn
Giá: 3.990.000 VND/kháchĐặt Tour


Hotline:
094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005
NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN – BÀ NÀ – HUẾ – SƠN TRÀ – CHỢ HÀN
Hành trình: NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN – BÀ NÀ – HUẾ – SƠN TRÀ – CHỢ HÀN
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Hình thức tour: Tour đoàn - Tour ghép đoàn
Giá: 4.650.000 VNĐ/kháchĐặt Tour


Hotline:
094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005
ĐÀ NẴNG – NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN – BÀ NÀ – HUẾ – ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG – ĐÀ NẴNG – TIỄN KHÁCH
Hành trình: ĐÀ NẴNG – NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN – BÀ NÀ – HUẾ – ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG – ĐÀ NẴNG – TIỄN KHÁCH
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Hình thức tour: Tour đoàn - Tour ghép đoàn
Giá: 4.800.000 VNĐ/kháchĐặt Tour


Hotline
:
094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005