Call: (+84) 094 52 52 552 - 0985 001 789
HÀ NỘI - TRÁI TIM VIỆT NAM
Lịch trình: HÀ NỘI – HẠ LONG, TUẦN CHÂU - HOA LƯ, TAM CỐC - CHÙA HƯƠNG - SAPA
Thời gian: 08 ngày 07 đêm
Phương tiện: Ô tô
Ngày khởi hành: hàng ngày

Giá: Liên hệ
Đặt tour


Hotline: 094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005
HẠ LONG - DI SẢN THẾ GIỚI
Lịch trình: HÀ NỘI – HẠ LONG, TÀU DU LỊCH 4* ROYAL PALACE CRUISE, CÁT BÀ
Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Phương tiện: Ô tô
Lưu trú: Tàu du lịch 4* Royal Palace Cruise/ Khách sạn/ Resort
Ngày khởi hành: hàng ngày

Giá: Liên hệ
Đặt tour


Hotline: 094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005
HẠ LONG - DI SẢN THẾ GIỚI
Lịch trình: HÀ NỘI – HẠ LONG, CÁT BÀ
Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Phương tiện: Ô tô
Lưu trú: Tàu du lịch 3* Imperial/ Khách sạn/ Resort
Ngày khởi hành: hàng ngày

Giá: Liên hệ
Đặt tour


Hotline: 094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005
HẠ LONG - DI SẢN THẾ GIỚI
Lịch trình: HÀ NỘI – HẠ LONG BÃI CHÁY
Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Phương tiện: Ô tô
Lưu trú: Tàu du lịch 3* Imperial/ Khách sạn/ Resort
Ngày khởi hành: hàng ngày

Giá: Liên hệ
Đặt tour


Hotline: 094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005
HẠ LONG - KỲ QUAN THẾ GIỚI
Lịch trình: HÀ NỘI – HẠ LONG, TUẦN CHÂU
Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Phương tiện: Ô tô
Lưu trú: Khách sạn 3*
Ngày khởi hành: hàng ngày

Giá: Liên hệ
Đặt tour

Hotline: 
094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005

HẠ LONG - KỲ QUAN THẾ GIỚI
Lịch trình: HÀ NỘI – HẠ LONG CÁT BÀ
Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Phương tiện: Ô tô
Lưu trú: Khách sạn 3*
Ngày khởi hành: hàng ngày

Giá: Liên hệ
Đặt tour

Hotline: 094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005
HẠ LONG - DI SẢN THẾ GIỚI
Lịch trình: HÀ NỘI – HẠ LONG BÃI CHÁY
Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Phương tiện: Ô tô
Lưu trú: Tàu du lịch 3* Imperial/ Khách sạn/ Resort
Ngày khởi hành: hàng ngày

Giá: Liên hệ
Đặt tour

Hotline: 094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005
HÀ GIANG - MÙA HOA TAM GIÁC MẠCH
Lịch trình: HÀ NỘI – HÀ GIANG, CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN, LŨNG CÚ
Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Phương tiện: Ô tô
Ngày khởi hành: thứ 6 hàng tuần

Giá: Liên hệ
Đặt tour

Hotline: 
094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005

SAPA - VẺ ĐẸP TIỀM ẨN
Lịch trình: HÀ NỘI – LÀO CAI - SAPA – HÀ NỘI
Thời gian: 02 ngày 03 đêm
Phương tiện: Ô tô
Lưu trú: Khách sạn 3*
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: Liên hệĐặt tour

Hotline: 094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005
HÀ NỘI CITY TOUR
Lịch trình: HÀ NỘI - CITY TOUR
Thời gian: 01 ngày
Phương tiện: Ô tô
Ngày khởi hành: Hàng ngày
/ Thứ 3,5,7 và Chủ nhật
Giá: Liên hệ
Đặt tour

Hotline: 094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005
HÀ NỘI – MAI CHÂU – HÀ NỘI
Lịch trình: HÀ NỘI – MAI CHÂU – HÀ NỘI
Thời gian: 01 ngày
Phương tiện: Ô tô
Ngày khởi hành: Hàng ngày

Giá: Liên hệ
Đặt tourHotline: 
094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005

HÀ NỘI – HOA LƯ, TAM CỐC – HÀ NỘI
Lịch trình: HÀ NỘI – HOA LƯ, TAM CỐC – HÀ NỘI
Thời gian: 01 ngày
Phương tiện: Ô tô
Ngày khởi hành: Hàng ngày

Giá: Liên hệ
Đặt tour

Hotline: 
094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005

HÀ NỘI – CHÙA HƯƠNG – HÀ NỘI
Lịch trình: HÀ NỘI – CHÙA HƯƠNG – HÀ NỘI
Thời gian: 01 ngày
Phương tiện: Ô tô
Ngày khởi hành: Hàng ngày

Giá: Liên hệ
Đặt tour

Hotline: 
094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005

HẠ LONG - KỲ QUAN THẾ GIỚI
Lịch trình: HÀ NỘI – HẠ LONG – HÀ NỘI
Thời gian: 01 ngày
Phương tiện: Ô tô
Ngày khởi hành: Hàng ngày

Giá: Liên hệ
Đặt tour

Hotline: 
094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005

TRÀNG AN - NON NƯỚC HỮU TÌNH
Lịch trình: HÀ NỘI – BÁI ĐÍNH, TRÀNG AN – HÀ NỘI
Thời gian: 01 ngày
Phương tiện: Ô tô
Ngày khởi hành: Thứ 7, Chủ nhật hàng tuần

Giá: Liên hệ
Đặt tour

Hotline: 
094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005