Call: (+84) 094 52 52 552 - 0985 001 789
ĐÀ NẴNG – NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN – BÀ NÀ – HUẾ – ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG – ĐÀ NẴNG – TIỄN KHÁCH
Hành trình: ĐÀ NẴNG – NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN – BÀ NÀ – HUẾ – ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG – ĐÀ NẴNG – TIỄN KHÁCH
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Hình thức tour: Tour đoàn - Tour ghép đoàn
Giá: 4.800.000 VNĐ/kháchĐặt Tour


Hotline
:
094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005
NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN – BÀ NÀ – CÙ LAO CHÀM – SƠN TRÀ – CHỢ HÀN
Hành trình: NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN – BÀ NÀ – CÙ LAO CHÀM – SƠN TRÀ – CHỢ HÀN
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Hình thức tour: Tour đoàn - Tour ghép đoàn
Giá: 3.650.000VND/kháchĐặt Tour


Hotline:
094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005
NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN – BÀ NÀ – HUẾ – SƠN TRÀ – CHỢ HÀN
Hành trình: NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN – BÀ NÀ – HUẾ – SƠN TRÀ – CHỢ HÀN
Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Hình thức tour: Tour đoàn - Tour ghép đoàn
Giá: 3.650.000VND/kháchĐặt Tour

Hotline:
094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005
SƠN TRÀ – NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN – BÀ NÀ – CÙ LAO CHÀM
Hành trình: SƠN TRÀ – NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN – BÀ NÀ – CÙ LAO CHÀM
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Hình thức tour: Tour đoàn - Tour ghép đoàn
Giá: 3.250.000 VND/kháchĐặt Tour


Hotline:
094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005
NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN – HUẾ – BÀ NÀ
Hành trình: NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN – HUẾ – BÀ NÀ
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Hình thức tour: Tour đoàn - Tour ghép đoàn
Giá: 3.450.000 VND/kháchĐặt Tour


Hotline:
094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005
ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN – BÀ NÀ
Hành trình: ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN – BÀ NÀ
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Hình thức tour: Tour đoàn - Tour ghép đoàn
Giá: 2.500.000 VND/kháchĐặt Tour

Hotline:
094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005
ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN – HUẾ
Hành trình: ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN – HUẾ
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Hình thức tour: Tour đoàn - Tour ghép đoàn
Giá: 2.100.000 VND/kháchĐặt Tour

Hotline:
094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005
ĐÀ NẴNG – HUẾ – ĐÀ NẴNG
Hành trình: ĐÀ NẴNG – HUẾ – ĐÀ NẴNG 
Thời gian: 1 ngày
Hình thức tour: Tour đoàn - Tour ghép đoàn
Giá: 850.000VND/kháchĐặt tour

Hotline:
094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005
ĐÀ NẴNG – CÙ LAO CHÀM – ĐÀ NẴNG
Hành trình: ĐÀ NẴNG – CÙ LAO CHÀM – ĐÀ NẴNG
Thời gian: 1 ngày
Hình thức tour: Tour đoàn - Tour ghép đoàn
Giá: 550.000VND/kháchĐặt tour

Hotline:
094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005
ĐÀ NẴNG – NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN
Hành trình: ĐÀ NẴNG – NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN
Thời gian: 1 ngày
Hình thức tour: Tour đoàn - Tour ghép đoàn
Giá: 550.000VND/kháchĐặt tour

Hotline:
094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005
NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN – BÀ NÀ – SƠN TRÀ – CHỢ HÀN
Hành trình:NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN – BÀ NÀ – SƠN TRÀ – CHỢ HÀN
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Hình thức tour: Tour đoàn - Tour ghép đoàn
Giá: 2.700.000 VND/kháchĐặt Tour

Hotline:
094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005
ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN – BÀ NÀ
Hành trình: ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN – BÀ NÀ
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Hình thức tour: Tour đoàn - Tour ghép đoàn
Giá: 2.100.000 VND/kháchĐặt Tour

Hotline:
094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005
ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ – ĐÀ NẴNG
Hành trình: ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ – ĐÀ NẴNG
Thời gian: 1 ngày
Hình thức tour
: Tour đoàn - Tour ghép đoàn
Giá: 850.000VND/kháchĐặt Tour

Hotline:
094.52.52.552 - 0985.001.789 - (0511) 3.705.005